Napisz lub zadzwoń

Adres:

Kapelan kaplicy papieskiej

Ks. Kazimierz Dadej - sercanin
ul. Gimnazjalna 6, 34-500 Zakopane
tel. 503 871 936
e-mail: kazekdadej@gmail.com

Nr rachunku: 23 1240 5165 1111 0010 5926 8931